Menu

VİZYONUMUZ

Oymacılığın, geçmişte ve günümüzde insan mirasının nesilden nesile ve zamandan zamana en yakın elçisi olduğuna olan inancımızdan ötürü, bu mirası korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak adına yaratıcı bir birim olma vasiyetini üzerimize aldık